Skip to content
*alt_site_homepage_image*

Straipsniai

Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Prancūzijoje

Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Prancūzijoje

2024 m. sausio mėnesį Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Prancūzijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinta pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000122209 „Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme“.

Stažuotės metu Kaišiadorių kultūros centro darbuotojams buvo sudarytos sąlygos tobulėti ir praktiškai kelti savo profesinę kvalifikaciją remiantis užsienio šalių patirtimi, dalyvauti darbo stebėjimo veiklose vietinėse organizacijose, teikiančiose neformaliojo ugdymo paslaugas, turinčiose įvairių sričių būrelius ar kolektyvus. Dalyviai susipažino su įtraukiojo švietimo principais ir metodais suaugusiųjų neformaliajame ugdyme, įgijo psichologinių ir bendravimo gebėjimų, išmoko šiuolaikinių suaugusiųjų kolektyvų ir būrelių narių motyvavimo ir skatinimo metodų. Visi stažuotės Prancūzijoje dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

„Stažuotė Prancūzijoje – labai motyvuojanti patirtis, ypač Paryžiuje, alsuojančiame menu ir kultūra. Stažuotės metu lankėmės neformaliojo švietimo veiklas vykdančiose organizacijose, daug sužinojome apie suaugusiųjų neformaliojo ugdymo subtilybes, bendravimo, motyvavimo, psichologinius aspektus, individualių ir specialiųjų poreikių atpažinimą ir prisitaikymą“, teigia stažuotės dalyvė, meninių ir praktinių odos gaminių būrelio vadovė Andromeda Ostašenkovienė.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Ispanijoje

Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Ispanijoje

2023 m. spalio mėnesį Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Ispanijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinta pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000122209 „Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme“.

Stažuotės metu Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai tobulino savo gebėjimus ir kompetencijas dirbti su suaugusiaisiais, ypač turinčiais SUP, susipažino su įtraukiojo švietimo principais ir metodais suaugusiųjų neformaliajame ugdyme, įgijo psichologinių ir bendravimo gebėjimų, suaugusiųjų motyvavimo ir skatinimo metodų. Stažuotės dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

„Stažuotės metu lankėmės Barselonos kultūros centruose, susipažinome su jų veikla, stebėjome kolektyvų repeticijas. Stažuotė leido atnaujinti savo žinias, pasisemti idėjų iš užsienio kolegų, pasidalinti gerąja patirtinti ir sustiprinti savo darbo motyvaciją“, teigia stažuotės dalyvė, folkloro kolektyvo „Žilvita“ vadovė Laima Morkūnienė.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme – projekto pristatymas

Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme – projekto pristatymas

Projekto „Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme“ (Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000122209) tikslas - tobulinti KKC darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su SUP turinčiais suaugusiais, siekiant juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas.

Projektu siekiama mobilumų užsienyje metu tobulinti KKC darbuotojų kompetencijas dirbti su suaugusiaisiais, ypač turinčiais SUP, susipažinti su įtraukiojo švietimo principais ir metodais suaugusiųjų neformaliajame ugdyme, įgyti psichologinių ir bendravimo gebėjimų, suaugusiųjų motyvavimo ir skatinimo metodų. Užsienio šalių patirties pagrindu pakelta KKC darbuotojų kvalifikacija leistų geriau atpažinti, suprasti ir tekinti asmenų SUP, taip pat pakelti bendrą suaugusiųjų neformaliojo ugdymo kokybės lygį, suaugusiųjų savirealizacijos bei saviraiškos mastą, šią naudą pajaustų ir visi kiti KKC kolektyvų/būrelių nariai.

Įgyvendinant projektą numatomi 2 darbo stebėjimo mobilumo stažuotės Kaišiadorių kultūros centro kolektyvų/būrelių vadovams bei neformaliojo ugdymo užsiėmimus suaugusiems vedantiems darbuotojams. Stažuotėse viso dalyvaus 8 dalyviai (2 stažuotės po 4 dalyvius).

Įgyvendinant šį projektą taip pat siekiama didinti KKC tarptautiškumą, sudaryti sąlygas KKC darbuotojams tobulėti ir praktiškai kelti savo profesinę kvalifikaciją remiantis užsienio šalių patirtimi – dalyvaujant darbo stebėjimo veiklose į KKC panašiose, sėkmingai suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje veikiančiose organizacijose. Siekiama, kad KKC darbuotojai susipažintų su užsienio kolegomis, perimtų jų gerąją patirtį, užmegztų ilgalaikius tarptautinius kontaktus, kurie ilgainiui peraugtų į tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užsienio specialistų atvykimą į KKC ar kitas bendras tarptautines veiklas, tiek tarp darbuotojų, tiek tarp būrelių/kolektyvų.

Šį projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.