Skip to content
*alt_site_homepage_image*

Straipsniai

Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Italijoje

Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Italijoje

2022 m. spalio mėnesį Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai dalyvavo 5 d. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje. Ši kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotė buvo įgyvendinta pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000072229 „Suaugusiųjų motyvavimas ir įtrauktis neformaliajame ugdyme“.

Kursų metu Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai tobulino savo gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su suaugusiais kultūros centro kolektyvų bei būrelių nariais, juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas. Kursų dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus, dalyvavimo kursuose pažymėjimus.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

Suaugusiųjų motyvavimas ir įtrauktis neformaliajame ugdyme – projekto pristatymas

Suaugusiųjų motyvavimas ir įtrauktis neformaliajame ugdyme – projekto pristatymas

Projekto „Suaugusiųjų motyvavimas ir įtrauktis neformaliajame ugdyme“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000072229 tikslas - tobulinti KKC darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su suaugusiais kolektyvų/būrelių nariais, siekiant juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas.

Projektu siekiama kursų užsienyje metu kelti kolektyvų/būrelių vadovų bei už neformaliojo ugdymo organizavimą atsakingų darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas dirbti suaugusiaisiais, susipažinti su jų įtraukimo į neformaliojo ugdymo veiklas metodais, įgyti psichologinių ir bendravimo gebėjimų, suaugusiųjų motyvavimo ir skatinimo metodų. Tikimąsi, kad užsienio šalių patirties pagrindu pakelta KKC darbuotojų kvalifikacija leistų pakeisti suaugusiųjų būrelių/kolektyvų narių skaičiaus mažėjimo tendencijas, pritraukti naujų narių bei kelti suaugusiųjų neformaliojo ugdymo mastą.

Įgyvendinant projektą numatomi 2 kvalifikacijos tobulinimo kursai Kaišiadorių kultūros centro kolektyvų/būrelių vadovams bei už neformaliojo ugdymo organizavimą suaugusiesiems atsakingiems darbuotojams. Kursai vyks anglų kalba, viso dalyvaus 8 dalyviai (2 kvalifikacijos tobulinimo kursai po 4 dalyvius).

Šį projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.