Skip to content
*alt_site_homepage_image*

Ieškome kultūrinės veiklos vadybininko (-ės)

Kaišiadorių kultūros centras ieško kultūrinės veiklos vadybininko (-ės) projekto „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024“ įgyvendinimo laikotarpiui – 2023–2024 metams.

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą.
 • Išmanyti kultūrinės veiklos planų ir sutarčių sąlygų rengimo principus.
 • Žinoti įstaigos valdymo struktūrą, darbo su personalu pagrindus, gebėti dirbti komandoje.
 • Išmanyti rinkodaros principus.
 • Turėti raštvedybos pagrindus.
 • Išmanyti renginių organizavimo ypatumus.
 • Gebėti taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio bendravimo etiką, gebėti vesti derybas.
 • Pasižymėti kūrybiškumu, komunikabilumu, iniciatyvumu, pareigingumu.

Įgyvendinant projektą „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024“, kultūrinės veiklos vadybininkas atlieka šias funkcijas:

 • prisideda prie projekto „Kaišiadorys Lietuvos kultūros sostinė 2024“ veiklų išgryninimo, naujų idėjų generavimo;
 • aktyviai ieško kontaktų su įvairiomis institucijomis bei organizacijomis siekdamas įgyvendinti projekto veiklas bei užmegzti naujus kultūrinio bendradarbiavimo ryšius;
 • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis Kaišiadorių rajone ir už jo ribų;
 • koordinuoja projekto įgyvendinimo veiklas;
 • bendrauja su renginių dalyviais, svečiais, partneriais, laikydamasis svečių priėmimo etiketo;
 • kuria kultūros centro projektus ir juos įgyvendina;
 • vykdo kitus vienkartinius įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su projektu „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024“.

Pareiginės algos koeficientas – 7,2.
Kultūrinės veiklos vadybininko darbo pradžia 2023 m. sausio mėn.
Gyvenimo aprašymą siųskite elektroniniu paštu a.gudeliauskaite@gmail.com iki sausio 5 d. imtinai.

Komentarai ({{ (comments.list | filter:count).length }})

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.