2013-01-07

Jurgos Juodytės paroda „Šiuolaikinės madonos“

Kaišiadorių kultūros ir meno centras naujuosius 2013-uosius metus pradeda viena kontraversiškiausių parodų pastaraisiais metais. Tai sausio 18 – vasario 8 dienomis vykstanti fotografijos ir grafikos dizaino menininkės Jurgitos Juodytės paroda „Šiuolaikinės madonos“.

 

Baigusi taikomosios grafikos studijas Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete, Jurgita reiškiasi socialinio dizaino ir konceptualaus meno srityse. Jos darbuose galima įžvelgti transgresijos strategiją (kito pažiūrų priėmimą), kuriuo pasinaudodama menininkė kviečia žiūrovą stebėti savo eksperimento pasekmes – atrastus nesutapimus ir susikuriančias naujas reikšmes. Kūryboje Jurgita tyrinėja lūkesčius, su kuriais susiduria moteris, jos vaidmenį visuomenėje, bei jausmus. Kaip yra minėjusi pati menininkė, jos kūrybos motyvas - bendražmogiška patirtis.

 

Parodoje tyrinėjama moters situacija ir jos atliekamas vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje, pasitelkiant krikščioniškosios ikonografijos klišes. Į žiūrovą žvelgia skirtingų profesijų ir gyvenimo sričių moterys, kurios yra panašios į mūsų pažįstamas ar eilines praeives gatvėje. Pozuodamos ryškiai žydro dangaus fone ir dėvėdamos raudoną suknelę (reiškiančią kančią ir šventumą) bei mėlyną apsiaustą (dieviškumas ir tiesa), jos primena Šv. Mergelės Marijos portretus, kuriuos mes esame įpratę matyti bažnyčiose. Šios moterys pasižymi grožiu, elegancija ir iš individualių rankų gestų galima įžvelgti unikalius jų charakterio bruožus. Vis dėlto, jas vienija viena įdomi detalė, kuri neleidžia joms virsti mūsų dienų madonomis – jos visos yra bevaikės trisdešimtmetės...Remiantis krikščionybės vaizdavimo tradicija, kai šalia moters nėra vaiko arba vyro, jos vaidmuo tampa nebeaiškus. Taip ir šių, iš pažiūros dieviškų moterų statusas sušlubuoja ir jų savotiška visuomeninė vertė krinta, nepriklausomai nuo jų pasiekimų.

 

Paroda „Šiuolaikinės Madonos“ taip pat kalba apie ideologiją ir idealus, kai moterims, ypač bevaikėms trisdešimtmetėms, yra primetamas ideologijos priekaištas, kad jos neatitinka tam tikro moters idealo. Anot fotografijų autorės, šiuolaikinės moters vaidmuo visuomenėje yra tiesiogiai susijęs su lūkesčiais, kuriuos išsikelia ji pati bei jos aplinkoje esantys žmonės. Ji turi siekti karjeros aukštumų, būti puiki mama, namų šeimininkė, draugė, dukra, žmona, meilužė, o jei neatitinka bent vieno iš keliamų reikalavimų, jos vertė sumažėja, ji įgauna „defektą“. Šį kartą tas defektas yra vaikų neturėjimas, kas, remiantis krikščioniškąja ikonografija, neleistų jai būti šiuolaikine madona. Vis dėlto, žiūrovas turi galimybę moterų atvaizduose pamatyti ir atrasti jose slypintį dieviškumą, kuris nepaklūsta jokiems reikalavimams ar idealams.

 

Savo darbais Jurgita Juodytė nepateikia vienareikšmio atsakymo į keliamus klausimus. Jos kūryba pasižymi drąsa, bei gebėjimu manipuliuoti kančios, šventumo, apsivalymo, bei atgailos sąvokomis. Darbuose aiškūs atsakymai nepateikti - juos turi atrasti patys žiūrovai.

 

Parodos atidarymas  - sausio 18 d. 16.30 val. Kaišiadorių kultūros ir meno centre.

 

Justina Kiuršinaitė

 

 

į viršų

 

atgal