2017-10-16
 

Tapybos parodos ,,Kaišiadorys 1918-2018“ nuostatai


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tapybos parodos ,,Kaišiadorys 1918-2018“ (toliau –paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius ir organizavimo tvarką.
2. Parodą organizuoja Kaišiadorių kultūros centras.
3. Parodą kuruoja Kaišiadorių kultūros centro parodų koordinatorė Lina Urbanavičienė,
tel.8 346 51420, el. p. u.linos@gmail.com.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Parodos tikslas - Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui suformuoti tapytojų kūrinių ekspoziciją, apimančią 1918-2018 metų laikotarpį Kaišiadorių krašte (istorinius įvykius, objektus,
asmenybes) ir ją pristatyti visuomenei.
5. Parodos uždaviniai:
5.1. skatinti domėtis ir atrasti savo krašto istoriją;
5.2. ugdyti pagarbos ir pasididžiavimo tėvyne siekius;
5.3. parengti ir išleisti parodos katalogą;
5.4. parengti virtualią parodos versiją.

III. PARODOS DALYVIAI

6. Parodoje kviečiami dalyvauti profesionalūs ir mėgėjai tapytojai. Tapytojų amžius - ne jaunesni kaip 16 metų.
7. Dalyviai registruojasi iki 2018 m. sausio 15 d.
8. Parodai vienas dalyvis gali pristatyti 1-3 kūrinius.
9. Kūriniai paruošti eksponavimui, pateikiami iki 2018 m. vasario 1 d. į Kaišiadorių kultūros centrą (Gedimino g. 40, Kaišiadorys).
10. Dalyvis su kūriniais pateikia savo biografiją, nuotrauką ir užpildytą anketą (priedas Nr.1)
11. Paroda veiks 2018 m. vasario 16 - kovo 9 dienomis Kaišiadorių kultūros centre. Apie tikslų parodos atidarymo laiką dalyviai bus informuojami asmeniškai.
12. Organizatoriai turi teisę kūrinių, neatitinkančių šių nuostatų, neeksponuoti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Dalyviams sutikus, ši paroda bus eksponuojama ir kitose Kaišiadorių r. kultūros įstaigose.
14. Dalyvavimas parodoje reiškia autoriaus sutikimą su visomis šiuose nuostatuose numatytomis sąlygomis. Autorius sutinka, kad jo darbai gali būti publikuojami masinėse informacijos priemonėse ir internete, rengiamos virtualios parodos.
15. Parodos organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus.

Nuostatai
 

 

 

į viršų

 

atgal