2011-03-08
Konkursas Kaišiadorių kultūros ir meno centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

 

Kaišiadorių kultūros ir meno centras  skelbia konkursą eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas.


Dokumentai priimami keturiolika kalendorinių  dienų po paskelbimo spaudoje šiuo adresu: Gedimino g. 40, Kaišiadorys, 205 kabinetas. Telefonas pasiteirauti (8 346) 51 227.

 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 

             turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygtiną humanitarinių, socialinių mokslų ar meno srities išsilavinimą, išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos  darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Valstybės ir savivaldybės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo  nuostatais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu, mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

 

            Pretendentų atrankos būdas: testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

 

            Pretendentų privalumai:

 

            -  projektų rengimo ir vykdymo patirtis;

            -  išklausytos kultūros valdybos, kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) programos;

            -  darbo patirtis kultūros srityje.

 


Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus arba siųsti registruotu laišku:

 

            1. prašymą dalyvauti konkurse;

            2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

            3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

            4. gyvenimo aprašymą;

            5. užpildytą pretendento anketą;

            6. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes;

 

 

PASTABA. Pretendentai pateikia 2, 3 punktuose reikalaujamų dokumentų originalus ir jų kopijas.  Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, minėtuose punktuose reikalaujamų dokumentų kopijos pateikiamos patvirtintos notaro.

 
 
į viršų  

atgal